Unikke team-buildingsoplevelser

Vertical.dk

Vertical.dk

Dygtige instruktører, engagement og kreative løsninger har medvirket til at placere Vertical i den absolutte elite blandt arrangører af teambuilding, kurser og events i Danmark.
Vores spændvidde og fleksibilitet gør det muligt for os at tilbyde alt fra korte forløb med udviklende samarbejdsøvelser til seminarer med personale- og ledelsesudvikling, hvor praksis og teori kobles og uddybes.

Vi sammensætter individuelle programmer designet til at opnå vores kunders specifikke mål – ingen kunder er ens og derfor er heller ingen arrangementer helt identiske. Vi kører mest på sjælland.

Teambuilding kurser

I kan også få en skræddersyet løsning
Unik oplevelse

100% Tilpasset jeres ønsker

Ring nu +45 71 74 17 31

Hvad er Teambuilding?

De fleste mennesker vil i forbindelse med ordet teambuilding normalt tænke på en række forskellige praktisk orienterede aktiviteter, der har til formål at få medlemmer af et team til at arbejde bedre sammen.

Goteam har yderligere en rigtig god definition på: hvad er teambuilding – som du læser ved at klikke på linket.

Hvad forstår vi i Vertical ved ‘Teambuilding’?

Teambuilding er en særdeles bred betegnelse, der særligt i Danmark, har udviklet sig til at dække over alt fra gocart ture med firmaet til langvarige HR processer ledet af erhvervs-psykologer og professionelle leder-trænere. Fra det udelukkende rekreative til en integreret udviklings-proces.

I sin egentlige forstand er teambuilding et begreb, der dækker den proces der bevidst iværksættes for at skabe effektive, selvudviklende og selvreflekterende teams. Med teams menes en gruppe der arbejder sammen om at løse en konkret opgave, med en klar rollefordeling og et fælles mål.

Der er mange elementer i skabelsen af et effektivt team; roller, ledelse, kommunikation, relationer, mødekultur og meget mere. Så en ‘rigtig’ team-building proces bør således indeholde definition og træning af alle de elementer der har indflydelse på teamets effektive virke, vægtet efter teamets opgave.

Så hvad er det så i den sammenhæng vi kan tilbyde?

Gennem teambuilding øvelser i samarbejde med Goteam har vi udviklet en særlig forståelse for hvad det er virksomheder ønsker når de køber en en praktisk team-oplevelse, som det kunne kaldes.

Vi kan gennem vores interne viden og faglighed og gennem vores mange ‘specialist’- samarbejdspartnere tilbyde aktiviteter og kurser i begge ender af skalaen, men har specialiseret os i hovedsageligt at levere to typer arrangementer:

  1. Oplevelsesture der stiller deltagerne overfor de generelle udfordringer der er ved at skulle arbejde sammen om at løse en opgaver. Hovedvægten er på den gode fælles oplevelse og udvikling af de fælles relationer og forståelser.
  2. Indsats understøttende arrangementer der nøje tilrettelægges ud fra virksomhedens egne personale- team- og organisations-udviklingsprocesser. Her sætter vi sammen mål og indhold og understøtter igangværende eller nye processer.

Vi sammensætter således i alle tilfælde aktiviteter, der får deltagerne til bedre at forstå de processer, der gør sig gældende i teamsamarbejde, samtidig med at de får en god oplevelse.

Netop den gode oplevelse er central for os og vi står gerne for helhedsarrangementer, der indeholder både overnatning, fest, underholdning, madoplevelser og i det hele taget hvad I måtte ønske.

Vi har ideerne, erfaringen, fagligheden og kontakterne til at give jer den bedst mulige oplevelse med udgangspunkt i jeres egne ønsker.

Kunne det have interesse, tilbyder vi blandt andet sjov teambuilding i form af:

Tak for et
fantastisk arrangement

Vertical leverede et superflot gennemarbejdet arrangement.

Rigsrevisionen

Det var helt fantastisk og alle mine kollegaer har rost arrangementet til skyerne. Det var helt perfekt og noget som alle syntes var sjovt, så det kunne simpelthen ikke have været bedre!

Betina – C&B Systemer

Vi kan kun sige til andre – prøv det

Hanne Slaarup – KBH’s Lufthavne a/s